Az L-sávú apertúraszintézises radarberendezéssel felszerelt új földmegfigyelő műhold Csiucsüanból állt pályára.