Folytatjuk Almár Iván visszaemlékezését űrkorszak ötödik évére.