A Mars egyes területein minden napkeltekor előfordul a felszínen a fagyott szén-dioxid. Nemcsak a sarkvidékeken, alacsonyabb szélességeken is.