Műholdradar-interferometriás mérésekből megállapítható, hogy mennyivel mozdult el a földfelszín a rengést követően.