Újabb meglepetés: a Lucy űrszonda által először meglátogatott Dinkinesh kisbolygó kísérője maga is egy összetapadt szoros kettős égitest.