Az NGC 3314A és B jelű galaxisok képe a mi földi nézőpontunkból épp átfedi egymást.