A Földet majdan megközelítő kisbolygóról - hitelesebben...