Az ESA egyik projektjében műholdradaros méréseket alkalmaznak a fontos ökoszisztémák megfigyelésére Romániában, a Duna-deltában.