Űrvilág.hu - Kísérleti földfelszín-megfigyelés Európára a GMES program keretében 2008-ra?

Kísérleti földfelszín-megfigyelés Európára a GMES program keretében 2008-ra?

A GMES (Global Monitoring for Environment and Security = A környezet és a biztonság globális monitorozása) egy olyan program, melynek célja Európa versenyképességének biztosítása az űrtechnika gyakorlati alkalmazásai terén.

Az Európai Bizottság által készített „cselekvési terv” előírja, hogy 2008-ra létre kell hozni az ehhez szükséges eszköztárat és tudásbázist, azaz meg kell szervezni a kísérleti szolgáltatást a korábban már meghatározott három területen: földfelszín-monitorozás, tengerfelszín-monitorozás és a katasztrófavédelem segítése. A GMES rendszerek az alábbi négy fő elemből tevődnek össze:

 • űrszegmens (műholdak, távérzékelő és távközlési eszközökkel),
 • in-situ szegmens (azaz földfelszíni adatok, beleértve a légi megfigyelést is),
 • adatfeldolgozás és információkezelés, végül
 • a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások.

A felkészülés jegyében ez év október 20-21-én Brüsszelben munkaértekezletet tartottak a GMES földfelszín monitoring témában ESA és EU szakemberek, a szolgáltatók és a felhasználók részvételével. Az alábbiakban a munkaértekezlet megállapításait ismertetjük. (Bővebben lásd: www.gmes.info.)

A résztvevők egyetértettek az alábbi általános célkitűzéssel: Biztosítani kell a rendszeresen felújított felszínborítási / földhasználati információbázist mind az európai, mind a nemzeti és a helyi szintű szükségletek kielégítésére. Különösen kiemelt fontosságú az alábbi területek támogatása:

 • Gazdálkodás a földfelszíni erőforrásokkal (talaj, élelmiszer és víz, környezet, energia, infrastruktúra)
 • Vízgyűjtő területek jellemzése
 • A felszín alatti vizek védelme a diffúz és a pontszerű szennyezésektől
 • Védett területek és élőhelyek, az ökoszisztémák változásai
 • Tájgazdálkodás, mezőgazdasági és erdészeti élőhelyek, vidékfejlesztés
 • Fölhasználati konfliktusok, területi tervezés
 • Földhasználati és felszínborítási felmérések, változás vizsgálat, nemzetközileg koordinált várostervezés
 • Beépítettség-növekedés, vidék-város kapcsolatok
 • Talaj degradáció, talajvédelem
 • Utak térképezése, autónavigáció, helymeghatározáshoz kapcsolódó szolgáltatások

A GMES földfelszín-monitorozás főbb peremfeltételei az alábbiak:

 • Hosszú távon álljanak rendelkezésre geometriailag és radiometriailag korrigált, több időpontú űrfelvételek
 • Területi lefedés: az aktuális EU tagországok területe
 • A felszínborítási információs bázisnak a felvételt követő 1 éven belül el kell készülnie
 • Legalább 3-5 évenkénti felújítási ciklus Európára (városokra nagyobb gyakoriság)
 • Összehangolás a folyamatban lévő európai / nemzeti tevékenységekkel (ilyen pl. a hazai nagyfelbontású felszínborítási adatbázis)
 • Kompatibilitás a CORINE felszínborítási adatbázissal (kontinentális adatbázis), a MOLAND-dal (városi adatbázisok) és a FAO-val (globális monitoring). Szinkronizálás a készülő európai téradat infrastruktúra irányelvvel (INSPIRE)
 • Szabad hozzáférés az adatokhoz

Az alapszolgáltatás az alábbi elemekből épülne fel:

 • Ortokorrigált (azaz térképhelyes) műholdfelvételek a kontinensre nagy felbontással, a városi területekre nagyon nagy felbontással
 • Helyi (in-situ) adatok a műholdképek feldolgozásához, kalibrációjához és az eredmények ellenőrzéséhez
 • A felszínborítási / földhasználati adatok 3-5 évenkénti felújítása 1-5 hektár foltmérettel
 • A mintegy 500 darab, 100.000-nél nagyobb lakosú európai nagyváros térképezése 0.1 ha foltmérettel
 • Az adatterjesztést végző szolgáltatás

A fenti elképzelés egyes elemeit jelenleg több FP6 ill. ESA projekt keretében is tesztelik. Ezeknek sajnos magyar résztvevője nincs. A kísérleti szolgáltatás 2008-ra való megvalósításához az idő sürget, de még számos nyitott kérdést kell megoldani. A kísérleti szolgáltatást központilag finanszírozzák (EU, ESA). A 2008 utáni operatív szakasznak azonban a tervek szerint fenntarthatónak kell lennie, azaz a felhasználóknak fizetniük kell majd a szolgáltatásért!

Büttner György
(FÖMI Távérzékelési Központ)

Cikk nyomtatása
A rovat archívuma

Gyorskereső

Rovatok

Támogatóink

Űrvilág a Faceboookon

Partnerünk

Űrkörkép 2023/2024