Űrvilág űrkutatási hírportál (http://www.urvilag.hu)

 

A földmegfigyelési alkalmazások Magyarországon (3. rész)
(Rovat: Nyereség az országnak, Hazai kutatóhelyek és űripar , Környezetünk védelme - 2010.05.13 11:00.)

A földmegfigyelés helyzete a világban, Európában és hazánkban.

4. Mi zajlik ott, mi zajlik itt, és hol vagyunk?

A földmegfigyelés világméretű hálózatát a GEO (Group on Earth Observation) próbálja kialakítani, elsősorban a GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) létrehozásával és koordinálásával. Magyarország mellett hetvenkilenc állam tagja a szervezetnek. Globális szinten távérzékelési nagyhatalomnak az Egyesült Államok, Kanada, Oroszország, a Távol-Kelet és Európa számít. A GEOSS kiemelt témakörei: katasztrófavédelem, egészségvédelem, energiagazdálkodás, klímaváltozás, vízhasználat, időjárás-előrejelzés, ökoszisztémák védelme, mezőgazdaság és biodiverzitás. Látható a távérzékelési módszerek alkalmazásának multidiszciplináris lehetősége.

A Lisszaboni Szerződés általános célkitűzése, hogy Európa az innováció előremozdításával a világ vezető hatalmává váljon. Ilyen innovációt jelent az európai űrkutatás előremozdítása is. Erre a célra jött létre az ESA (European Space Agency, Európai Űrügynökség), mely 1975-ben alakult meg. Napjainkra az alapkutatások mellet egyre fontosabbá vált az alkalmazási lehetőségek felderítése. A földmegfigyelési (Earth Observation) technológiák azok, melyek legközvetlenebb módon termelnek környezeti, társadalmi és gazdasági hasznot a ráfordításokból.

Az ESA tagállamai azonban nem egyeznek meg az Európai Unió tagállamaival. A közép-európai régióból Csehország mellett Magyarország tölt be vezető szerepet az űrkutatás területén. (Csehország 2008-ban csatlakozott is az ESA-hoz.) Hazánk csatlakozási kompetenciáit a kihelyezett kutatóegységek hatékonysága biztosítja. A MaSat nevű kisműhold fejlesztése a Budapesti Műszaki Egyetemen, vagy a KFKI Atomenergia Kutatóintézet Pille nevű műszere például ilyen fejlesztéseknek tekinthetők.

A földmegfigyelés hazai alkalmazásai közül jelentősebbnek tekinthető Budapest zöldfelületi állapotfelmérése űrfelvételek feldolgozásával. Gábor Péter, Jombach Sándor és Ongjerth Richárd közös munkájában Landsat felvételek alapján számolta ki a terület növényzetének vitalitását (NDVI), és következtetéseket vont le a városi hősziget-hatás jelenségéről. A várostervezési funkcionális zónák meghatározására is alkalmassá tehető módszerük.

A földmegfigyelési eljárások széleskörű alkalmazási lehetőségeit mi sem szemlélteti érzékletesebben, mint a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) parlagfű-felmérése, melyre szintén űrfelvételek elemzését használták. Az országos szintű felmérés során 2009-es adatok alapján elkészült a vizsgálati blokkok parlagfű-veszélyeztetettségi térképe. Összesen 23 000 ha parlagfüves területet mutattak ki.


Az Etna krátere 2002-ben – ismeret és biztonság. (Kép: ESA)

5. Alkalmazások szerte a világban

A távérzékelési technológia alkalmazására több példát lehet találni. A föld alatti ásványi energiahordozók radartechnológián alapuló kutatásától a Kárpátok erdősülésének, vagy a sarkvidéki jégsapkáknak a monitoringjáig rendkívül sokféle alkalmazás nyert környezeti, társadalmi és gazdasági létjogosultságot. A legpontosabb éghajlatváltozási szcenáriók távérzékelési adatok monitoringjának extrapolálásával készülnek. Hazánk számára – lévén alvízi ország – a vízkészletek változásának nyomon követése rendkívül lényeges feladat. A természetvédelmi területek kezelése – például a védett kaszálók cserjésedésének, szukcessziójának megakadályozása – megköveteli a földmegfigyelési technológiák alkalmazását. Távérzékelési módszerekkel kimutatható egy terület növényzetének vitalitása (NDVI érték számítás), mely a mezőgazdálkodás, vagy várostervezés számára intézkedési alapot jelenthet. Kanada erdőterületein a hatékony erdőgazdálkodás távérzékelési módszereket igényel. De nem csak a Föld felszínén, hanem a légtérben is fontos a megfigyelés és az értékelés. A szén-dioxid-kvóták nemzetközi kereskedelme (melyben hazánk kiemelt módon érdekelt) a kibocsátások nyomon követése nélkül elképzelhetetlen. A kellő pontosságú meteorológiai megfigyelések az élet- és a vagyonbiztonság szempontjából nagy jelentőségűek. Aktuális távérzékelési feladatot jelentett a haiti földrengés utáni gyors intézkedések megtétele. A katasztrófaelhárítás gyors és hatékony intézkedéseket igényel, mely igényeket a földmegfigyelési módszerek alkalmazásával egyszerűbben ki lehet elégíteni.


Biomassza-produktum Szibériában. (Kép: ESA)

(Folytatjuk!)

Fülöp Györk
GeoAdat Kft.

Teljes verzióMinden jog fenntartva - urvilag.hu 2002-2021