Űrvilág
Űrvilág űrkutatási hírportál (http://www.urvilag.hu)

 

A sötét égboltért (1. rész)
(Rovat: Környezetünk védelme, Távoli világok kutatói , Űrpolitika - 2024.04.11 07:15.)

Az ENSZ is tárgyalni fog arról, mit lehet tenni a sötét és rádiócsendes égbolt megóvása érdekében. Pontosabban folytatja a kérdés tárgyalását.

Az új fejleményről többek közt a Space News portál is beszámolt, először a cikkük alapján (lásd lent) összefoglaljuk a közelmúlt eseményeit, majd cikkünk második részében kitérünk a kérdéskör ENSZ-es tárgyalásának előzményeire.

Az ENSZ Világűrbizottságának (UN COPUOS, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) Tudományos és Technikai Albizottsága (COPUOS STS, Scientific and Technological Subcommittee) 2024. január 29. és február 9. között Bécsben tartotta 61. ülésszakát, amelyen többek közt javaslatot tett a jövő évi ülésszak napirendjére. A javaslatban új napirendi pontként szerepel „A sötét és (rádió)csendes égbolt, a csillagászat és a nagy műholdkonstellációk: a felmerülő problémák és kihívások áttekintése” (Dark and quiet skies, astronomy and large constellations: addressing emerging issues and challenges), vagy röviden „A műholdseregek problémái”. A javaslat értelmében a napirendi pont 2025–2029 közötti évek ülésszakain szerepel az Albizottság napirendjén, azzal a megjegyzéssel, hogy 2029-ben az Albizottságnak állást kell foglalnia arról, hogy szükségesnek tartja-e a továbbiakban is napirenden tartani a kérdést. (A hasonló esetek döntő többségében az az állásfoglalás születik, hogy a kérdést tovább kell tárgyalni, meglepő lenne, ha 2029-ben más javaslat születne. – B.E.) Az STS üléséről készült jelentésében külön pontként szerepel az a figyelmeztetés, miszerint ezen napirendi pont tárgyalása során ragaszkodni kell a címében megjelölt témához. (Az Olvasó fantáziájára bízzuk, miért került be ez a megjegyzés az STS jelentésébe. Ennek hátteréről biztosat csak az ülésen személyesen résztvevők tudnának mondani, vagy azok, akik végigolvassák a témához kapcsolódó összes hozzászólást, és tudnak a sorok között is olvasni... – B.E.) Mint említettük, az új napirendi pont szerepeltetése csak javaslat, hiszen az STS nem dönthet saját napirendjéről, azt a COPUOS-nak a júniusi ülésén jóvá kell hagynia. Ez a jóváhagyás azonban puszta formalitás, így gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy a műholdseregek optikai és rádiócsillagászatot zavaró hatásait 2025-tól a COPUOS STS tárgyalni fogja.


Az effelsbergi (Németország) rádiótávcső. Az ENSZ Világűrbizottságának Tudományos és Technikai Albizottsága és a Nemzetközi Távközlési Egyesület egyetértenek abban, hogy vizsgálni kell a műholdseregek zavaró hatását az optikai és rádiócsillagászati megfigyelésekre. (Kép: Norbert Tacken / MPIfR)

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU, International Astronomical Union) „a sötét és csendes égboltot a műholdseregek okozta interferenciától védelmező központja” (IAU CPS, Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference) (amelynek 2022-ben történt létrehozásáról annak idején részletesen beszámoltunk) február 15-én közleményt adott ki, amelyben üdvözlik a COPUS STS javaslatát és hangsúlyozzák annak diplomáciai jelentőségét. Mint írják, a javaslati kidolgozásában kezdeményező szerepet vállalt Chile és Spanyolország, az STS ülésére benyújtott javaslathoz végül 16 további ország, valamint négy, a COPUOS munkájában állandó megfigyelőkét részt vevő, és a csillagászati kutatásokban érintett szervezet csatlakozott. (Sajnos Magyarországot hiába keresnénk a javaslatot előterjesztő államok között. – B.E.) Érdekes, hogy az eredeti javaslatban (lásd lent) még csak a téma három éven keresztül történő tárgyalását javasolták, az nyilván az ülésszakon elhangzott hozzászólások hatására bővült öt évre, a hosszabbítás lehetőségével. A javaslatban összefoglalják a kérdéskör tárgyalásának előzményeit az STS ülésszakain és más nemzetközi fórumokon.

A Space News cikke kiemeli, hogy a napirendre vétel lehetővé teszi a problémák hivatalos formában történő megvitatását a COPUOS STS ülésein. A megbeszélések hosszú távú célja az lehet, hogy az ENSZ égisze alatt létrejöjjenek olyan ajánlások, mint amilyeneket korábban a COPUOS például az űrszeméttel kapcsolatban alkotott. Ez nem egyszerű feladat, hiszen, mint ismert, a COPUOS tagállamainak száma immár túllépte a százat, és az üléseken minden kérdésben, minden dokumentum megszövegezésében konszenzussal kell a tagállamoknak dönteniük.


Az ENSZ Világűrbizottsága és annak két albizottsága az ENSZ Bécsi Központjában tartja üléseit. (Kép: IAU CPS / M. Isidro, SKAO)

A Space News arra is emlékeztet, hogy a sötét és rádiócsendes égbolt megóvásának kérdését a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU, International Telecommnuication Union) is tárgyalta, amely szervezet Dubajiban tartott, tavaly decemberben véget ért konferenciáján (Rádiótávközlési Világértekezlet, WRC-23, World Radiocommunication Conference) a tagállamok egyetértettek abban, hogy a következő, 2027-ben sorra kerülő Világértekezleten (WRC-27) megvizsgálják a rádiócsendes zónák kialakításának kérdését, és azt, hogyan lehet megvédeni a rádiótávcsöveket a műholdseregek okozta interferenciától. Ennek eredményeképpen új, minden állam számára kötelező előírások születhetnek az interferencia kezelésére, elkerülésére. (Ellentétben a COPUOS ajánlásaival, amelyek jogilag nem kötelező erejűek.)

Cikkünk következő, második részében röviden összefoglaljuk annak az évekkel ezelőtt kezdődött diplomáciai erőfeszítés-sorozatnak a lépéseit, amelynek eredményeképpen jövő februártól formális napirendi pont keretében kezd el tárgyalni a Világűrbizottság Tudományos és Technikai Albizottsága a műholdseregek zavaró hatásairól.

Teljes verzióMinden jog fenntartva - urvilag.hu 2002-2024