Űrvilág űrkutatási hírportál (http://www.urvilag.hu)

 

REMEDI eredmények
(Rovat: Hazai kutatóhelyek és űripar, Környezetünk védelme , GMES - Copernicus - 2019.05.25 08:15.)

A REMEDI projektje (Hulladékgazdálkodás Döntéstámogatása Földmegfigyelési Technológiával) munkaszakaszait idén fejezte be a GeoAdat Szolgáltató Kft. csapata.

A projekt céljait és leírását egy korábbi, az Űrvilágon is megjelent sajtóközlemény tartalmazza. A projekt földmegfigyelési adatok felhasználásával célozta a hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tételét. A két fő célterület a detektálás és a monitoring volt.

Az első fázisban a földmegfigyelési adatok összegyűjtése és adatbázisba szervezése történt. Az aktív távérzékelésű (apertúraszintézises radar, Sentinel-1 SAR SLC) adatok a földfelszín geometriáját, a passzív távérzékelésű adatok (multispektrális magas felbontású műholdfelvételek) a földfelszín minőségét jellemzik. A megvalósítás során a távérzékelt adatok kettős leíró jellegéből nyerhető információkat optimalizálták. Ehhez a feladat megvalósítása során olyan jellemzők vizsgálata volt szükséges, mint az adathomogenitás, az összehasonlíthatóság (térben és időben egyaránt), a hatékony validáció (adatfüggetlenség), az adathasználat hatékonysága.

Az algoritmusfejlesztés és automatizálás során az első fázis adatai adták az alapot, definiálták a feldolgozási folyamatot. A feldolgozási lánc az elérhető adatforrásoktól (európai földmegfigyelési adatforrások) a termékesített szolgáltatási eredmény előállításáig fedi le az informatikai folyamatot.

Megtörtént a felhasználói felület fejlesztése, amely a detektálás és a monitoring szolgáltatások megrendelését teszi lehetővé a piaci célcsoportok számára. A felhasználói felület az aktuális nemzetközi informatikai standardok figyelembe vételével készült el, és a projekt honlapján igénybe vehető.

A második fázisban a két célterületen, a korábban kialakított műholdas adatbázisok és földmegfigyelési módszerek kerültek kísérleti tesztalkalmazásra. A detektálás célterületen az illegális hulladéklerakás kockázatának detektálása volt a kitűzött műszaki cél. A kialakított technológia a közép-magyarországi régió (NUTS2), északi, északkeleti, keleti és délkeleti területén 179 település 1830 külterületi rizikóterületét térképezte fel és vizsgálta többváltozós statisztikai környezetben. A primer modellalkalmazást követően helyszíni verifikációs vizsgálatot készítettek (10%-os, 183 darabszámú véletlenszerű mintavétel). A szekunder modellezést követően internetes tömegesített (crowdsourcing) adatbázisokkal való összehasonlítás (trashout.ngo és hulladekvadasz.hu) képezte az első és másodfajú modellalkalmazási hibaértékek meghatározásának alapját. A folyamat során meghatározásra került az a 14 távérzékelt, térinformatikai változó és index, amely az esetek >65%-ában helyesen jósolja meg, hogy adott külterületi objektum illegális hulladéklerakással nem érintett, érintett, vagy fokozottan érintett. Tehát a detektálási technológia kétharmad arányban a helyszínen tapasztalt jóslattal él, ez már az illegális agglomerációs hulladékdetektálási szolgáltatás alapját képezheti.

Összességében elmondható, hogy a folyamatok sikeresen végrehajtásra kerültek, a két fázisban a projekt-megvalósításnak köszönhetően egy-egy technológia és egy-egy ráépülő szolgáltatás állt elő piaci bevezetésre kész állapotban. A projektben tervezett technológiafejlesztésből származó szolgáltatások mellett spin-off technológia-hasznosítás lehetőségei is felmerültek.

A Sentinel-1 (SAR interferometria) adatok alapján fejlesztett és alkalmazott monitoring technológia esetében két egymástól (alkalmazás és piaci szempontból) független, de közös technológiai területről beszélhetünk:

1. A projektben tervszerűen benne foglalt, hulladékmennyiségek megfigyelésére irányuló műszaki tevékenység:

Az eredményadatok időbeli összehasonlíthatóságának igazolását követően a dél-budai agglomerációban (nagytétényi inert hulladéklerakó vonzáskerülete) 23 516 ha-os terültre készült monitoring teszt 2016–2018 között. 2 548 hulladékkeletkezési területet került megjelölésre. A mintavételes verifikáció 85%-os megbízhatóságú szolgáltatás piacra vitelét igazolta vissza.

A hulladékkeletkezési helyek detektálása lehetőséget ad a hulladékmennyiségek elszállításából keletkező közúti terheltség térbeli eloszlásának vizsgálatára, hálózati modellezésen keresztül.


A vizsgálati terület és a 2016–2018 között detektált építési területek. (Kép: GeoAdat Kft.)

2. A projekt szempontjából spin-off (mezőgazdasági adminisztrációs célú) műszaki tevékenység:

A kialakított technológia mezőgazdasági és elektromos hálózati infrastruktúra területén való (újra-)alkalmazhatósága miatt a kialakított technológia segítségével több sikeres pilot projekt készült.

(Forrás: GeoAdat Kft. sajtóközlemény)

Teljes verzióMinden jog fenntartva - urvilag.hu 2002-2021