Űrvilág
Űrvilág űrkutatási hírportál (http://www.urvilag.hu)

 

Mezőgazdasági kártérképezés Magyarországon
(Rovat: Hazai kutatóhelyek és űripar, Mezőgazdaság , GMES - Copernicus - 2018.12.18 12:30.)

A Copernicus földmegfigyelési program hasznosításait felsorakoztató, nemrég megjelent ESA-kötetbe bekerült egyik hazai példát mutatják be a BFKH FTFF szakemberei.

A földmegfigyelésen alapuló kártérképek egy központi rendszerben gyűlnek össze, és néhány éve innen kerülnek felhasználásra, ami jelentős hatékonyság-növelést eredményezett mind a hatóságok, mind az érintet gazdálkodók oldalán.

A kihívás

Magyarország mezőgazdasága – ahogy azt az elmúlt öt évben számos példa mutatja – növekvő számú szélsőséges időjárási eseménynek van kitéve. Ezen események növekvő aránya és hossza gyakran eredményez anyagi károkat és veszteségeket a magyar mezőgazdasági szektorban. A kockázati tényezők növekedése, azok befolyása a területalapú támogatási rendszerre, valamint a mezőgazdasági területek nagy kiterjedése is indokolja a folyamatos, távérzékelési módszereken alapuló megfigyelést. Így a károk időben és térben is nyomon követhetők.

Űrfelvétel alapú megoldás

A 2016. februári–márciusi időszakban jelentős mennyiségű csapadék hullott, ami átáztatta a talajt, illetve nyílt belvizet eredményezett több magyarországi megyében. A vízzel érintett területek felmérésére Sentinel-2 és Landsat optikai műholdfelvételeket használtunk fel. Az 1. ábra mutatja eredményeinket: összesen 131 245 hektár vízzel érintett területet térképeztünk országszerte.


1. ábra: Sentinel-2 és Landsat-8 felvételeken alapuló országos belvíztérkép a 2016. március 14. és március 21. közti időszakra.

A Sentinel-1 adatokhoz való ingyenes és egyszerű hozzáférésnek, valamint a megfelelő nyílt forrású szoftvereknek köszönhetően lehetőségünk nyílt a szintetizált apertúrájú radar (SAR) technológiából is hasznot húzni: lehetővé vált a radar képalkotásra alapuló operatív belvíztérképezés is. Ennélfogva pár nap alatt végrehajtottuk az egész ország Sentinel-1 felvételeken alapuló felmérését a 2016. március 1–4. közötti időszakra. A nyílt belvízfoltokat magas pontossággal detektáltuk (lásd például a 2. ábrán), ami alsó becslésként 88 960 hektár nyílt belvizet jelentett.


2. ábra: A Tisza-tó környékén lévő belvízzel érintett területek egy radar kompoziton (VV, VH, VV/VH) (jobb), valamint optikai (NIR, SWIR, RED) és radar (VV, VH, VV/VH) kompozitokon (bal felső) és a származtatott belvíztérképek (bal alsó).

Előnyök a lakosság számára

Az országszerte megjelenő belvizek, tavaszi fagykárok és nyári aszályok összességében mintegy 30–40 ezer gazdálkodót érinthetnek. Egy olyan terepbejárás, amely a kárenyhítési kérelmek elbírálását segítené, nyilvánvalóan nem valósítható meg valós időben az ország teljes területére. A Sentinel űrfelvétel-idősorok jó térbeli és időbeli felbontása nemcsak az érintett területek lehatárolását könnyíti meg, hanem az esemény időbeli fejlődésének követését is követhetővé teszi.

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (BFKH FTFF) olyan műholdfelvételekből származtatott tematikus rétegeket állít elő, amelyek az extrém időjárási körülmények hatásaival sújtott területeket mutatják országosan. A végleges térképek az úgynevezett Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) adatbázisába kerülnek feltöltésre. Ezen a rendszeren keresztül a projektben résztvevő összes szervezet hozzáfér a kártérképekhez. Így a helyszíni ellenőrzések száma, az adminisztráció mennyisége, valamint az elbírálásra szánt idő is csökkenthető.

„A kártérképek nagyszámú helyszíni ellenőrzést kiváltanak, ami lényeges költségcsökkentést eredményez mind a hatóságok, mind a felhasználók számára.” (Magyar Államkincstár)

Kitekintés

A jelenlegi rendszer sikere biztos alapot jelent, a jövőben várható a kiterjesztése. A viharok és jégesők okozta károk térképezésében már történtek előzetes vizsgálatok. Tervben van továbbá a szántóföldi kultúrák terméskiesésének becslése, valamint a gyepterületek bevonása a kárenyhítési rendszerbe. Ez a két terület ugyanakkor további vizsgálatokat igényel, hiszen a célunk korszerű és hatékony módszerek kifejlesztése a termésbecslés, valamint a gyepterületek termőképességének meghatározása céljából – természetesen mindezt távérzékelési alapokon.

Köszönetnyilvánítás

Az itt bemutatott fejlesztést az Agrárminisztérium által finanszírozott Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer támogatta. A Sentinel adatok az EU/ESA Copernicus Program keretében ingyenesen kerültek letöltésre. Az ingyenes Landsat adatokat az USGS/NASA biztosította. A szerzők hálásak továbbá minden érintett szakértő hozzájárulásáért.

Nádor Gizella, Friedl Zoltán, Rotterné Kulcsár Anikó, Hubik Irén, Pacskó Vivien és Surek György
(BFKH FTFF Távérzékelési Osztálya)

Teljes verzióMinden jog fenntartva - urvilag.hu 2002-2024