Antropogén, azaz az ember által végzett tevékenység hatása az „űrbéli időjárásra”, ami visszahathat a földi körülményekre.