Charles Simonyi e-mailben küldte tegnapi első Pille-méréseinek eredményeit az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetébe.