Űrvilág űrkutatási hírportál (http://www.urvilag.hu)

 

Publikációs lehetőség az Űrtan Évkönyvben
(Rovat: Hazai kutatóhelyek és űripar - 2011.08.04 07:15.)

Az űrkutatással kapcsolatos bármely tudományágban elért, hazai vonatkozású eredményekről vár színvonalas ismeretterjesztő írásokat a jövőre megjelenő 2010-2011-es Űrtan Évkönyvbe a MANT.

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) működésének kezdeteitől fogva, 1961 óta jelenteti meg Asztronautikai Tájékoztató című kiadványát, amely az elmúlt években – megújult, kibővített formában – Űrtan Évkönyv címmel látott napvilágot. A kiadvány kiemelt célja a MANT elmúlt időszaki tevékenységének bemutatása mellett az űrkutatás világszerte legjelentősebb eseményeinek rövid, átfogó összefoglalása. Emellett a terjedelem jelentős részében fórumot teremt arra, hogy az űrkutatás szakterületein és határterületein dolgozó hazai kutatók, szakemberek magyar nyelven bemutathassák legújabb eredményeiket.

Magyar nyelvű szakfolyóiratok híján a hazai publikációs lehetőségek igen korlátozottak. Az eredmények itthoni megismertetése – amire az Űrtan Évkönyv lehetőséget kínál – érdeke a támogatásra váró kutatóknak, de a színvonalas ismeretterjesztésre fogékony nagyközönség számára is hiánypótló.


A 2007-ben megjelent Űrtan Évkönyv címlapja.

Az Űrtan Évkönyv 2010-2011 (az Asztronautikai Tájékoztató 62-63. száma, HU ISSN 1788-7771) a tervek szerint 2012 első negyedévében jelenik meg. A korábbi években felkért szerzők színvonalas, aktuális írásait jelentették meg a kötetekben. Ettől az évtől kezdve meg szeretnék nyitni az Űrtan Évkönyvet egy szélesebb szerzői körnek, ezért nyilvános felhívás keretében meghirdetik ezt a publikációs lehetőséget a hazai (illetve magyar nyelven író) űrkutató szakemberek számára. Külön is felhívják a doktori tanulmányaikat végző fiatalok figyelmét erre a publikációs formára.

Az Űrtan Évkönyv terjesztése várhatóan elsősorban elektronikus formában történik, a MANT honlapján keresztül. A pénzügyi lehetőségek függvényében a kiadvány nyomtatott változata is elkészülhet, amely így eljuthat a MANT tagjaihoz és a hazai űrkutatási intézményekhez is.

A publikáció megjelentetése a szerző(k) számára költséggel nem jár. A szakmai lektorálással és szerkesztéssel járó feladatokat a MANT teljes egészében magára vállalja.

A megjelentetni kívánt cikkektől elvárt tartalmi követelmények:

  • Az űrkutatással kapcsolatos bármely tudományág (például emberes űrrepülések műszaki, biológiai, élettani, pszichológiai vonatkozásai; Naprendszer-kutatás, űrfizika, űrcsillagászat; műholdas távérzékelés, távközlés, navigáció, kozmikus geodézia, geofizika; világűrjog) területén elért saját, hazai (vagy magyar részvétellel született nemzetközi) kutatási eredmény.
  • Magyar nyelven korábban még nem jelent meg. (Esetleges saját idegen nyelvű tudományos közlemény magyarra átültetett, színvonalas ismeretterjesztő változata nem kizáró ok.)
  • Összeállítása és nyelvezete olyan legyen, hogy ne csak a szűk szakterületen dolgozók, hanem egy általános tudományos műveltséggel rendelkező, de más témákban jártas közönség számára is érthető legyen. Így biztosítható az eredmények széles körű megismertetése.
  • Egy adott szűkebb szakterület legújabb eredményeit bemutató, összefoglaló (review) jellegű cikkeket is szívesen fogadnak.

Formai követelmények:

  • A tudományos publikációktól általában elvárt alapelemek és felépítés (cím, szerzők és intézmények listája, tartalmi kivonat, fejezetekre való tagoltság, irodalomjegyzék, stb.)
  • A szöveget Microsoft Word (doc, docx) vagy Open Office (odt) formátumban várjuk.
  • A lapméret B5-ös. A cikkek terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 10 oldalt (összefoglaló jellegű cikk esetén a 15 oldalt).
  • Az illusztrációkat elektronikus formátumban a dokumentumba ágyazva is, és külön fájlokban is kérik beküldeni. Az Űrtan Évkönyv elektronikus változatában lehetőség van színes ábrák megjelentetésére, de az esetleg elkészülő nyomtatott kiadványra való tekintettel ezeknek fekete-fehér változatban is pontosan értelmezhetőknek kell maradni.

A kéziratok beküldésének határideje 2011. október 31. A beküldést az evkonyv [kukac] mant.hu címre, e-mail mellékletben kérik. Ugyanitt kérhető további felvilágosítás.

A cikkek elfogadásáról, esetleges tartalmi korrekciós javaslatokról a MANT által felkért szakértők (bírálók) javaslata alapján az Űrtan Évkönyv szerkesztője dönt. A véglegesített változatok elkészítési határideje 2011. december 31.

Az Űrtan Évkönyv korábbi számai itt megtekinthetők: Űrtan Évkönyv az űrkorszak 50. évében * Űrtan Évkönyv 2007 * Űrtan Évkönyv 2008-2009

Teljes verzióMinden jog fenntartva - urvilag.hu 2002-2020