Űrvilág űrkutatási hírportál (http://www.urvilag.hu)

 

A STEREO ikerszondák napaktivitási minimumban
(Rovat: A Nap és bolygótestvéreink, Hazai kutatóhelyek és űripar , Űridőjárás - 2008.04.16 12:00.)

A 2006 októberében elindult két STEREO szonda ez év áprilisára a Nap felől nézve már 48 foknyira távolodott el egymástól, ezzel lehetővé téve a Föld felé irányuló koronakitörések (CME) követését, szerkezetük megismerését, a várt nagy előrelépést az űridőjárás előrejelzésében.

Napunk azonban a jelenlegi igen gyenge naptevékenység mellett nem kényeztet el bennünket gyakori koronakitörésekkel: 2007 novembere óta mindössze 10 CME-t sikerült detektálni. Az új, 24. naptevékenységi ciklus az első napfolttal már januárban megkezdődött, de ezt követően az északi féltekén megjelenő második mini napfoltra április 13-ig kellett várni. A naptevékenységi minimum pontos időpontja is csak legalább fél év elteltével, a 13 hónapos napfoltszám átlagokból fog kiderülni, ezután lehet csak megbízhatóbb becsléseket adni az elkövetkező ciklus nagyságára és hosszára. Az eddig közölt becslésekből erősebb és gyengébb ciklusra egyaránt lehet számítani.


Egy CME által okozott 1 millió km/h sebességű cunami a Nap felszínén 2007. május 19-én. (Kép: NASA / Trinity College Dublin)

Az utóbbi másfél év alacsony aktivitása idején a STEREO részecskedetektorai a máskor kevesebb figyelmet keltő, az ún. együttforgó kölcsönhatási tartományokat (Corotating Interaction Region, CIR) figyelték, amelyek akkor jönnek létre, amikor egy később induló gyorsabb napszélnyaláb utolér egy lassabbat. A 2007. év júliusától szeptemberig a magasabb déli heliografikus szélességen, 30 foknál tartózkodó Ulysses szondával együtt egy sorozat CIR háromdimenziós szerkezetét sikerült felderíteni. Vizsgálták a nagyobb energiájú töltött részecskék ezek által okozott modulációját és összefüggésüket a Napon látható koronalyukakkal. A STEREO-ikrek (Ahead és Behind) méréseinek összehasonlítása jól mutatja az ideális együttforgástól való eltérést.

2008. március 20-án kezdődött el és április 16-ig tart a Nemzetközi Heliofizikai Év keretében szervezett Whole Heliosphere Interval (WHI) elnevezésű koordinált nemzetközi megfigyelési és modellezési kampány az összecsatolt Nap-Helioszféra-bolygórendszer háromdimenziós szerkezetének feltérképezésére. Ebben a földi napobszervatóriumok mellett több űrszonda is részt vesz, a STEREO mellett a SOHO, ACE, Chandra, Ulysses, Wind és a két Voyager is. A főbb kérdések, amire a szinoptikus megfigyelésekkel választ keresnek: mi a naptevékenységi minimum „alapállapotának” hatása a helioszféra szerkezetére, a szoláris és magnetoszférikus energiamérlegre; milyen a különböző plazma-határfelületek fizikája, és hogyan megy végbe a mágneses energia transzportja a rendszeren keresztül. A WHI kampányban a SOHO és a STEREO méréseinek feldolgozásával a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete (RMKI), a földi magnetométeres észlelésekben az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) is részt vesz.

Dr. Kecskeméty Károly
KFKI RMKI

Teljes verzióMinden jog fenntartva - urvilag.hu 2002-2019