A cím nem egy utópisztikus felkiáltás, ellenkezőleg: az Európai Bizottság által anyagilag támogatott új ESA-projekt egyik célja.